Klassisk massage

Genom glidningar, knådningar och tryck mjukar massagen upp spända muskler och ger en skön och behaglig avslappning samtidigt som du får ny kraft och energi. Massage frisätter hormonet Oxytocin – det s k ”lugn och ro hormonet”. En massagebehandling kan vara enbart en stund för avslappning och återhämtning eller innehålla moment av tryck och stretching.

Regelbunden massage motverkar trötthet, stelhet och smärta i axlar, rygg och nacke. Massage är dessutom utmärkt i förebyggande och läkande syfte.

Med hjälp av massage

Gör spända muskler mjuka och elastiska

• Ökar blod- och lymfcirkulationen

• Stärker immunförsvaret

• Har en avslappnande effekt på kroppen

• Motverkar stress

• Har en lugnande effekt på nervsystemet

• Ökar vår koncentrationsförmåga

• Ger en djupare och lugnare andning

• Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

• Ger en ökad kroppskännedom

• Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnaden och andra mjukdelar

• Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler

• Motverkar spänningar vid smärttillstånd

• Ökar kroppens allmänna välbefinnande